ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Για τις κατηγορίες Α, Β, AA, BA, F ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια και για όλες τις άλλες κατηγορίες 25 χρόνια.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση, την προκαταβολή και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης. Για τις κατηγορίες P1 P2 P3 P4 απαραίτητη είναι η χρήση πιστωτικής κάρτας ανεξάρτητα εάν ο μισθωτής επιλέξει να πληρώσει με μετρητά ή χρεωστική κάρτα.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Το εκτιμώμενο ποσό της ενοικίασης και επιπλέον το ποσό της εγγύησης θα πρέπει να εγκριθούν και να δεσμευτούν στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του πελάτη. Το ποσό δεν θα είναι διαθέσιμο καθολη την διάρκεια ενοικίασης και θα αποδεσμευτεί κατά την επιστροφή του οχήματος και εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει έως και 14 μέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα. Η εγγύηση για τις κατηγορίες Α, Β, D, AA, BA,DA,SC,F είναι 190€, για τις κατηγορίες E, EA, LC, MB είναι 290€ , και για τις κατηγορίες P1,P2, P3, P4 είναι 800€.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον ένα χρόνο από την ημερομηνία ενοικίασης.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Ο ελάχιστος χρόνος μίσθωσης είναι 24 ώρες. Μετά τη λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, ο ενοικιαστής δικαιούται μια περίοδο χάριτος 30 λεπτών για την επιστροφή του αυτοκινήτου χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της περιόδου χάριτος ο ενοικιαστής θα χρεωθεί με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως τον μισθωτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από τη Move οδηγοί απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ., στην ελάχιστη χρέωση των 650€ για τις κατηγορίες A, B, ΑΑ, BA ,F 800€ για τις κατηγορίες D, DA, SC 1000€ για τις κατηγορίες Ε, EA, LC, MB, P1 1300€ για τις κατηγορίες P2, P3 και 2000€ για την κατηγορία P4 καταβάλλοντας τα ποσά των €6, €8, €10, €12 και €15 αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης. Η κάλυψη CDW δεν καλύπτει ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στους τροχούς και στα λάστιχα.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ PLUS (CDW PLUS): Ο ενοικιαστής έχει την δυνατότητα να περιορίσει την ευθύνη του ακόμη περισσότερο στην ελάχιστη χρέωση των 100€ για τις κατηγορίες A, B, ΑΑ, BA ,F 160€ για τις κατηγορίες D, DA, SC 240€ για τις κατηγορίες E, EA, LC, MB, P1 270€ για τις κατηγορίες P2, P3 και 350€ για την κατηγορία P4 καταβάλλοντας επιπλέον 7€, 9€, 12€, 16€ και 19€ αντίστοιχος ανά ημέρα ενοικίασης. Η κάλυψη CDW PLUS δεν καλύπτει ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στους τροχούς και στα λάστιχα.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): Με την κάλυψη κλοπής ο μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για ολική κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου στα 650€ για τις κατηγορίες A, B, ΑΑ, BA ,F στα 800€ για τις κατηγορίες, D, DA, SC στα 1000€ για τις κατηγορίες Ε, EA, LC, MB, P1 στα 1300€ για τις κατηγορίες P2, P3 και 2000€ για την κατηγορία P4 καταβάλλοντας τα ποσά των 3€,4€, 6€ 10€ και €12 αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης. Κλοπή όλου ή μέρους του αυτοκινήτου που προκλήθηκε από αμέλεια του ενοικιαστή (π.χ. άφησε το κλειδί στη μηχανή ή μέσα στο αυτοκίνητο, ή άφησε το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο) δεν καλύπτεται.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Ο οδηγός χρεώνεται 10€ σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Ημερήσια χρέωση 5,00€ για κάθε επιπλέον οδηγό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: Ο πελάτης παραλαμβάνει το αυτοκίνητο γεμάτο με καύσιμο και έχει την υποχρέωση να το παραδώσει γεμάτο. Εάν όμως ο πελάτης επιστρέψει το αυτοκίνητο με λιγότερη ποσότητα καυσίμου τότε θα χρεωθεί το κόστος του καυσίμου που καταναλώθηκε αλλά και με την υπηρεσία <<Χρέωσης Εξυπηρέτησης Καυσίμων>>.

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 12,00€

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ-ΠΛΟΗΓΟΣ GPS-ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 4€-7€- και 3€ ημερησίως αντίστοιχα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινητού από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Κάθε παραλαβή/ παράδοση εκτός των σταθμών Move χρεώνεται 14€ εντός πόλεως. Εκτός πόλεως, η χρέωση θα είναι επιπλέον 0.50€/km για τις κατηγορίες A, B, ΑΑ, BA ,F, 0,90€/km για τις κατηγορίες D, DA, SC, E, EA, LC, MB, P1,P2 και 1,10€/km για τις κατηγορίες P3 και P4. Για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας η χρέωση είναι 20€.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Δεν επιτρέπεται η μεταφορά των αυτοκινήτων της Move εκτός συνόρων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Move. Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά τη μεταφορά αυτού.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος 2109988188
Σε περίπτωση βλάβης 1158 ή 2109461333

ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και οι χρεώσεις που αναγράφονται στό έντυπο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και σε ορισμένους σταθμούς χρεώνεται και δημοτικός φόρος 0,5% επί της τιμής ενοικίασης.